ΕΦΚΑ: Για ποιους επαγγελματίες διαγράφονται οφειλές

ΕΦΚΑ: Για ποιους επαγγελματίες διαγράφονται οφειλές

Με τον νόμο 5078/2023, ο ΕΦΚΑ λύνει το "κουβάρι" των εισφορών και πλέον μπαίνουν καθαροί κανόνες.

Ασφαλιστική τακτοποίηση με διαγραφή οφειλόμενων εισφορών προς τον ΟΑΕΕ και αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης που έχουν διανύσει στον ΟΓΑ, έρχεται για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας ως 10 δωματίων.

 Σύμφωνα με το capital, οι εν λόγω επαγγελματίες ασφαλίζονταν με πληθυσμιακά κριτήρια (περικοχές κάτω των 3.000 κατοίκων) στον ΟΓΑ εφόσον είχαν και το 50% του εισοδήματός τους από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας εκ παραλλήλου με την επιχειρηματική από την εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων.

Διαπιστώθηκε όμως ότι εντάχθηκαν και παρέμειναν ως ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και επαγγελματίες με καταλύματα που δεν ασκούσαν αγροτική δραστηριότητα. Για το διάστημα που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (ως μη όφειλαν) τους χρέωνε με εισφορές και ο ΟΑΕΕ λόγω της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

 Με τον νόμο 5078/2023 αυτό το "κουβάρι" λύνεται και πλέον μπαίνουν καθαροί κανόνες από εδώ και στο εξής, ενώ τα χρέη από τις εισφορές που ζητούσε ο ΟΑΕΕ διαγράφονται.

Ο δε, χρόνος ασφάλισης που έχουν διανύσει στον ΟΓΑ οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων που δεν ασκούν αγροτική δραστηριότητα, νομιμοποιείται και θεωρείται συντάξιμος.

Τις λεπτομέρειες της ασφαλιστικής τακτοποίησης των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων που ασκούν ή δεν ασκούν ταυτόχρονα αγροτική δραστηριότητα καθορίζει σχετική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

 Για την ασφάλιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων από 1/1/2024 ισχύουν τα εξής:

1.Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων έως 10 δωματίων με τη μορφή ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίοι ταυτόχρονα ασκούν και αγροτική δραστηριότητα, διατηρούν την ασφάλισή τους στον πρώην ΟΓΑ και θα συνεχίσουν να καταβάλουν τις εισφορές των αγροτών, όπως ισχύουν. Η αγροτική ιδιότητα θα πιστοποιείται με την εγγραφή τους στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

2.Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως και 10 δωματίων, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών.

3. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας 11 δωματίων και άνω, ανεξάρτητα εάν είναι παράλληλα ή όχι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών καταβάλλουν τις εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών.

Στα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν με τη μορφή Νομικού Προσώπου, προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των μελών τους με εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών ανεξαρτήτως από άλλη παράλληλη ή μη δραστηριότητά τους

Ειδικότερα, ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, α) το σύνολο των εταίρων επί νομικών προσώπων Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε, β) ο διαχειριστής ή/και ο εταίρος για μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., γ) ο διαχειριστής για πολυπρόσωπη Ι.Κ.Ε., δ) τα μέλη Δ.Σ σε Α.Ε που κατέχουν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 3% και άνω

Με τις νέες διατάξεις νομιμοποιείται ο διανυθείς χρόνος ασφάλισης από 01/01/2017 έως 31/12/2019, ως εξής:

1. Για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως και 10 δωματίων οι οποίοι υπήχθησαν καλόπιστα στον πρώην ΟΓΑ, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, θεωρείται ο εν λόγω χρόνος ασφάλισής τους ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ.

2.Τυχόν οφειλές στον πρώην ΟΑΕΕ, βεβαιωμένες ή μη, που έχουν προκύψει από την ως άνω ασφάλιση, διαγράφονται και δεν αναζητούνται. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι των ανωτέρω οφειλών στον πρώην ΟΑΕΕ, πριν από την ισχύ του εν λόγω νόμου, δεν αναζητούνται και προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό της σύνταξης ως εισφορές στον πρώην ΟΓΑ.

3.Για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων έως και 10 δωματίων οι οποίοι υπήχθησαν καλόπιστα στον πρώην ΟΓΑ, βάσει βεβαίωσης εξαίρεσης που χορηγήθηκε από τον πρώην ΟΑΕΕ, θεωρείται ότι εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ μέχρι 31/12/2023. Από 1/1/2024, και εφόσον δεν έχουν την ιδιότητα του αγρότη (εγγραφή στο μητρώο αγροτών) θα καταβάλουν τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών.

Η ίδια ασφαλιστική τακτοποίηση ισχύει και για συνταξιούχους του ΕΦΚΑ με ατομική επιχείρηση οι οποίοι δήλωναν και συνεχίζουν να είναι απασχολούμενοι ως ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων με οποιαδήποτε μορφή (ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ), και ανεξαρτήτως αριθμού δωματίων, εφόσον έχουν παράλληλη ασφάλιση καταβάλλουν μία ασφαλιστική εισφορά ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

https://www.thetoc.gr